Landgoed Zorgvliet

Huis Zorgvliet
Huis Zorgvliet

Opgave

Het landgoed heeft door het slopen van een dubbele woning twee bouwrechten. Herbouw op de slooplocatie is niet wenselijk, door de sloop is juist de zichtlijn met de parkaanleg hersteld. Een oranjerie in combinatie met stallen is mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. De opgave is om samen te zoeken naar een locatie om te bouwen binnen of buiten het landgoed.

De ambitie van de familie is de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van het goed te respecteren. Nieuwbouw moet positief bijdragen aan de kenmerken van de parkaanleg en financieel bijdragen aan de duurzame instandhouding van het geheel. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in herstel van de park en tuinaanleg, erf Het Slief en diverse cultuurhistorische opstallen.

Boerderij bij Zorgvliet
Boerderij bij Zorgvliet

Advies

De eigenaar vraagt het landgoedconsulentschap te adviseren over de opties voor nieuwbouw binnen en buiten het landgoed. Bij deze verkenning is de dialoog met de gemeente een belangrijke stap. De gemeente is vanaf het begin actief betrokken bij de verkenning van de opgave.

In het gesprek op locatie werd al snel duidelijk dat er over de grenzen van het landgoed gekeken kon worden. Er kan 'op maat, buiten de kaders' worden ontworpen. De waarden op het landgoed zelf, de herstelwerkzaamheden die zijn ingezet, zijn te waardevol. Bouwen op een naastgelegen erf of in het lint past bij de ruimtelijke ambities van de gemeente. Dit gaf de ruimte tot de volgende opties:

  • Herontwikkeling van een knooperf op het naast het landgoed gelegen erf, aanheling van de landgoedaanleg (laan, bomenrij, boomgroep, etc).
  • Kleinschalige herontwikkeling van het naastgelegen erf, aanheling van de landgoedaanleg (laan, bomenrij, boomgroep, etc). Bouw van een (dubbele) woning in het lint of elders.

Vervolg

De directe dialoog met de gemeente en de ruimtelijke verkenning die het consulentschap heeft gedaan heeft de eigenaar geholpen in een vroeg stadium buiten het landgoed te kijken. De meedenkende houding van de gemeente, 'out of the box denken gericht op kwaliteit', is daarbij heel waardevol.

Helaas is de verwerving van het naastgelegen erf niet geslaagd, maar de ingezette denklijn dat het bouwvolume niet op het landgoed gerealiseerd hoeft te worden is ingezet en wordt nu verder verkend.