Door wie

Het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verzorgt in opdracht van de provincie Overijssel de communicatie en organisatie van het landgoedconsulentschap en wordt hiervoor door de provincie betaald. De adviezen voor een landgoed (op basis van de offerte die de landgoederenconsulent opstelt) worden voor 50% gesubsidieerd, met een maximum van € 7.000,-. Het OPG werkt nauw samen met het Atelier Overijssel, waarin Het Oversticht, Landschap Overijssel en het Kunstenlab vertegenwoordigd zijn.

Het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) heeft als belangenbehartiger van de Overijssel landgoedeigenaren een breed netwerk. Zij speelt een cruciale rol bij het betrekken van eigenaren bij ruimtelijke ordeningsvragen en de afstemming van de inhoud van het landgoederenconsulentschap op hun behoeftes. AtelierOverijssel is specialist op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en kan samen met het OPG goed vertalen hoe de initiatiefnemers praktisch geholpen worden in het proces om te komen tot nieuwe economische dragers. Het Atelier Overijssel bestaat uit Het Oversticht dat grote kennis heeft van erfinrichting, landschapsarchitectuur en cultureel erfgoed en Landschap Overijssel, die specialist zijn op het gebied van natuur en cultuurlandschappen. Het Kunstenlab is een projectorganisatie die op effectieve en innovatieve wijze kunst en kunstenaars aan maatschappelijke vraagstukken verbindt.

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) Atelier Overijssel Het Oversticht
Landschap Overijssel Kunstenlab  

De landgoedconsulent wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Overijssel