Landgoedconsulentschap Overijssel

De landgoederenconsulent is vraagbaak en kenniscentrum voor landgoedeigenaren en gemeenten bij de ontwikkeling van duurzame economische dragers op landgoederen.

Zij hebben deze ruimtelijke ontwikkelingen nodig, maar het beleid van de overheid en de werkwijze van initiatiefnemers sluiten in sommige gevallen nog onvoldoende op elkaar aan. De landgoedconsulent helpt overheden, initiatiefnemers en andere betrokken partijen om in een vroeg stadium gezamenlijk te verkennen wat de ambities, belangen en randvoorwaarden zijn. Ook wordt in beeld gebracht wat de stappen in het proces zijn, en wie verantwoordelijk is voor welke stap.

Advisering op dit gebied is altijd maatwerk. De landgoedconsulent maakt op basis van uw vraag een selectie van specialisten die u het beste kunnen bijstaan. Dit kan bijvoorbeeld een schetsatelier met (landschaps)architecten zijn, of een bijeenkomst met gemeenteambtenaren, omwonenden of het Waterschap. Het resultaat is een advies aan alle betrokken partijen waarmee het ruimtelijk deel van het principeverzoek bestemmingsplanwijziging ingevuld kan worden. Het landgoedconsulentschap adviseert niet over de financiƫle exploitatie.

Waarom?

Het beleid van de overheid over de ontwikkeling van duurzame nieuwe economische dragers op landgoederen, moet beter aansluiten bij de integrale bedrijfsvoering van landgoederen. Om dit te bereiken moeten landgoederen en overheden op nieuwe manieren samenwerken; door te kijken naar de gezamenlijke belangen en kansen. De landgoedconsulent kan hierbij een rol spelen.

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) Atelier Overijssel Het Oversticht
Landschap Overijssel Kunstenlab  

De landgoedconsulent wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Overijssel