Wat

De landgoederenconsulent brengt (aan de hand van de vraag van de initiatiefnemer) de betrokken partijen in een vroeg stadium van het proces bij elkaar. Gezamenlijk wordt gekeken wat de verschillende ambities, belangen en ruimtelijke randvoorwaarden zijn. Ook wordt gekeken uit welke stappen het proces bestaat, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het resultaat is dat alle betrokken partijen een goed beeld krijgen van de mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en het proces hoe deze te ontwikkelen.

Door deze werkwijze waarbij initiatiefnemer en overheid nadrukkelijk partners worden in het vervolgtraject, wordt al in een vroeg stadium van het proces duidelijk waar kansen liggen en waar mogelijke knelpunten zitten. Initiatiefnemers (en ook gemeentes) hebben op die manier vanaf het begin een goed beeld van het traject dat zij moeten doorlopen. Daardoor wordt het wederzijds begrip en vertrouwen vergroot.

De voorwaarde voor het betrekken van het landgoedconsulentschap is dat de initiatiefnemer (of dit nu de landgoedeigenaar of de gemeente is) een goed omschreven basisidee heeft of een duidelijke vraag stelt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een landgoedeigenaar al weet dat hij een financiƫle drager van een bepaalde grootte zoekt om de groene elementen op het landgoed te herstellen en het beheer voor 30 jaar veilig te stellen. Ook kan het zijn dat een gemeente sommige ontwikkelingen voor ogen heeft en wil kijken op welke manier landgoedeigenaren daar kansen in zien.