Landgoed De Haere

Ruïne bij De Haere
Ruïne bij De Haere

Opgave

Landgoed De Haere is eigendom van Stichting IJssellandschap. De eerste vermelding van een huis op De Haere dateert uit 1329. Het bestaande huis is in 1559 gebouwd.  Het landgoed is gelegen in Olst, nabij de IJssel. Het hoofdensemble bestaat in de kern uit een omgracht hoofdhuis met buiten de gracht een koetshuis, boerderij en stenen schuur. De aanleg bestaat uit een combinatie van klassieke opzet met strakke beuk- en eikenlanen en een Engelse stijl met boom en struikgroepen, follies zoals de ruïne en doorzichten naar een idyllisch agrarisch landschap. 

In de jaren '90 is een herstelplan voor de aanleg opgesteld en uitgevoerd. Oude zichtlanen werden hersteld, bomenlanen en struikgroepen rond het huis werden aangelegd.

Verwijdering van opslag maakt structuur landgoed zichtbaar

Toch werd er op een aantal plekken in de parkaanleg aan de zijde van het hoofdhuis,  de boerderij en stenen schuur niet voldoende eenheid en allure ervaren. De boerderij en een deel van het koetshuis zijn vrijgekomen en de daarbij behorende buitenruimte is achterstallig en toe aan een opschoning.

De Stichting heeft het Landgoedconsulentschap gevraagd hiervoor te adviseren. Middels een beeldreportage van de huidige situatie, een korte historische analyse en diverse schetsen op concreet schaalniveau is een praktisch advies neergelegd. Het herstelplan van destijds diende hierbij als basis. De schetsen zijn besproken met de bewoners. Dit heeft de Stichting zelf gedaan. Na deze consultatie zijn de schetsen aangepast. Een groot gedeelte van het advies is reeds uitgevoerd. Er is nu veel meer zicht op de verschillende onderdelen van het landgoed, ook is er ruimtelijk meer eenheid. Dit draagt zeer positief bij aan de beleving voor de passanten.

Quote Gerben Visser, beheerder IJssellandschap: "Het Landgoedconsulentschap heeft IJssellandschap geholpen om een hele mooie slag te slaan in het park van De Haere. De kracht van de adviezen zit in het samenwerken, weinig binnen veel buiten, weinig tekst, veel tekening, en een vertaling naar concrete maatregelen en projecten. De provinciale subsidie via het OPG heeft ons in staat gesteld om vlot tot uitvoering over te gaan".

Ideeënschets De Haere
Ideeënschets De Haere