Landgoed De Fraach

Veldbezoek De Fraach
Veldbezoek De Fraach

Verkenning van nieuwe duurzame functies

Opgave

Landgoed de Fraach is een familielandgoed in Buurse op de grens met Duitsland. De verzoek van het landgoed aan het consulentschap is om de ruimtelijke opgaven inzichtelijk te maken en te verbinden met de wensen en ambities van de eigenaren. Er spelen een aantal zaken die dynamiek mogelijk maken te weten: wateropgaven ten aanzien van de Buurserbeek, de boerderij die tijdelijk is verhuurd, een nieuwe generatie eigenaren die zich aandient en de noodzaak om het beheer vanuit eigenaren perspectief duurzaam te kunnen blijven beheren als eenheid. Rol van het consulentschap is om te begeleiden in ontwikkelen van een gedeelde visie en faseren van de uitvoering.

Samen werken aan een totale visie op beheer en ontwikkeling

In een werksessie op locatie met een deel van de familie zijn de opgaven, ambities, waarden en kansen opgehaald en vertaald naar een gedeelde opgave. Deze groslijst aan opgaven is vervolgens vertaald in een powerpoint presentatie die onder de kerstboom is gedeeld met de hele familie. De familie heeft vervolgens op basis van deze presentatie en verdiepende gesprekken met het consulentschap besloten om de volgende twee opgaven komende periode nader uit te werken:

  1. Transformatie in combinatie met nieuwe huurder boerderij en bijgebouwen
  2. Verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een landschappelijke oplossing van het waterprobleem langs de Buurserbeek
Brainstorm De Fraach
Brainstorm De Fraach