Landgoed De Gunne

Ruimtelijke ideeën en implicaties aanpassing N35

Landgoed de Gunne wordt doorsneden door de rijksweg N-35. Deze weg (Almelo-Zwolle) doorsnijdt het landgoed al sinds 1828!
Er wordt al enkele jaren gesproken over verbreding van de N-35. Dit is voor nu van de baan, er wordt alleen geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Concreet betekent dat een doelstelling om het aantal oversteken te verminderen, doorstroming te verbeteren en wellicht met meer parallelstructuren te gaan werken.

Tijdens deze sessie gebruikten we een digitale tekentafel. Zo werden de wensen van de betrokkenen interactief gedeeld. Al tekenend dachten we met zijn allen na over de implicaties van het wegtracé ter plekke van de Gunne. De uitgebreide gebiedskennis van de familie die op het landgoed woont, in combinatie met de expertise van de verantwoordelijke beleidsmakers en projectbetrokkenen, leidden in deze korte sessie al tot goede eerste gedeelde ideeën.

De schetsen zijn digitaal verwerkt en worden door Rijkswaterstaat gebruikt als input voor het verdere planproces.